Ga tot op de bodem en eindig aan de top

Heb jij ook wel eens drie verschillende oplossingen gehoord van drie verschillende mensen voor hétzelfde probleem? Dan ken je het gevoel van verwarring waardoor sommige mensen het niet eens meer aandurven om verschillende mensen te benaderen. In je werk moet je vaak problemen oplossen of keuzes...

0
0

De bevalling van een geesteskind

Dit is de laatste blog over mijn reis als autodidact in de wereld van marketing. De voorgaande blogs vind je hier, hier en hier. Met de wat algemene en nog onsamenhangende uitkomst van gesprekken met anderen had ik al wel een beeld van het vakgebied “marketing”....

0
0

Ontwikkeling van een geesteskind

De vorige blogs "Het ontstaan van een geesteskind" en "De verwekking van een geesteskind"  uit deze serie gingen over de bewustwording dat ik me het vak "marketing" eigen moest maken. Nu ga ik meer in op het leerproces als autodidact. Geesteskinderen zijn bijna nooit uniek. Er...

0
0

De verwekking van een geesteskind

Geesteskinderen ontstaan vaak uit noodzaak. Een probleem, twijfel of vermoeden legt de basis voor een periode van overdenken en bestuderen. Soms is er opeens een idee, een andere keer komt een inzicht pas gaandeweg. Bovenstaand schema is gaandeweg opgebouwd. Na vele vormen en gedaanten heeft het...

0
0

Het ontstaan van een geesteskind

Hoe de conceptie van een idee leidt tot de bevalling van een wereldbeeld. Net zoals baby’s zich ontwikkelen van een klein klompje generieke cellen tot een geheel lichaam met specifieke organen en ledematen, zo groeit kennis van algemene categorieën naar onderwerpen met een steeds specifiekere betekenis. Een nieuw vak of...

0
0

MOET JE SNEL, GA ALLEEN / MOET JE VER, GA SAMEN

Dit wordt de laatste post ( zie de voorgaande hier, hier en hier) over hoe ik als ingenieur in een veel te kort project een onderdeel(tje) ontwierp dat in de praktijk rampzalig presteerde. Mijn “lesson learned” gaat over het risico dat projecten te weinig vanuit de vakinhoudelijk bekeken...

0
0

DE GEVOLGEN VAN EEN RAMP

Ooit heb ik als ingenieur in een veel te kort project een onderdeel(tje) ontworpen dat in de praktijk rampzalig presteerde. Achteraf beschouw ik dit project als een soort “mission impossible” door slechte randvoorwaarden. Te weinig is vakinhoudelijke communicatie in het voortraject, teveel de neiging om het hogere management ter...

0
0

Wat zijn wegwijzers naar een ramp?

In mijn vorige post schreef ik over de ervaring hoe een veel te kort ontwerpproject van een onderdeel(tje) uitliep op een ramp nadat dit werd geproduceerd en gebruikt. Dat was mijn ervaring als ingenieur. In een reactie beschreef Diane Steenbergen haar ervaring hoe een evenement rampzalig had kunnen verlopen...

0
0