Aanbevelingen

Jan Visser - Alliander

Kasper en ik hebben een schitterend idee uitgewerkt hoe je binnen een organisatie, informatie logisch kan bewaren en toe kan passen voor opleidingen/kennisdeling. Kasper heeft dit idee uitgewerkt tot een volwassen plan. Samenwerken met Kasper is mij goed bevallen. Kasper is analytisch sterk, behoudt het overzicht en is in staat om kennis op een boeiende wijze over te brengen.

Marc Budie - Locamation

Kasper en ik hebben samengewerkt bij Locamation. Ik heb hem leren kennen als een prettige gesprekspartner die betrouwbaar omgaat met informatie. Hij kijkt realistisch naar situaties en zoekt naar oplossingen en geeft advies. Vaak neemt hij zelf initiatief om deze ideeën in praktijk te brengen. Kasper is een vakman die verder nadenkt over zijn vak. Binnen Locamation heeft hij de afdeling Documentatie&Training opgebouwd naar een groep enthousiaste auteurs. Om sneller betere manuals en trainingen te kunnen maken heeft hij modulair documenteren met DITA ingevoerd. Daarnaast heeft hij een basis onder de afdeling gelegd met kwaliteitsprocessen en een meerjarenplan.

Harry van de Vosse - Vosteq

Prettige samenwerking met concreet resultaat. Kasper heeft het talent om zich snel nieuwe informatie eigen te maken. Hij komt met vragen en opmerkingen die direct het beeld scherper maken. Met zijn gestructureerde aanpak hielp hij onze ideeën verder uit te werken.

Project inventarisatie met Add-Maps

Voor het RAAK-project FIXAR van InHolland, Saxion en HvA zijn in een Add-Maps workshop de verschillende deelonderzoeken in kaart gebracht zodat de samenwerking bij overlappende onderwerpen te bespoedigen.

#Slimmerwerken   #Productiviteit   #Overzichthelpt    #Samenwerken

Ervaringen met de Add-Maps methode

Voor het FTR-project (First Time Right – Complexe composietproducten in 1x foutloos produceren) hebben wij onderzoek gedaan naar de kennis over de productievoorbereiding bij het personeel van verschillende bedrijven in deze branche.

Op basis van 9 expertinterviews hebben we een uniform processchema opgesteld. SchatMaker heeft ons hierbij geholpen met de Add-Maps software en het plan van aanpak.

Met Add-Maps waren we goed in staat om telkens nieuwe inzichten toe te voegen. We zagen het grafische overzicht hierdoor automatisch groeien. De eenvoud van invoeren en overzicht maken heeft ons geholpen om grip te krijgen op alle informatie.

Elk bedrijf bleek zijn eigen productieproces te hebben. Ondanks onderlinge verschillen maken ze allemaal toch goede producten. Veel bedrijven hadden 1 of 2 medewerkers die echt bekend waren met hun specifieke productiewijze. Daardoor bleken ze best afhankelijk van deze mensen.

Ik hoop dat ons onderzoek helpt om de productie van composietproducten in Nederland te verbeteren en behouden.

Thomas Kok – NHL

Schatmaker kan u helpen

Wilt u meer weten? Lees onderstaand hoe dat wordt aangepakt of neem direct contact op om een afspraak te maken.

Meer informatie
Direct contact