Uitgangspunten

Kennisdeling is een miskende activiteit. Zo makkelijk als je iemand wat vertelt over je nieuwe project en diegene daarmee inlicht, zo moeilijk blijkt het om een ander echt zelfredzaam te maken in jouw project of werkzaamheden. We begrijpen elkaar nu eenmaal op verschillende niveaus.

  • Globaal overzicht, kennis van actoren en de oorzaak-gevolg ketens.
  • Inzicht in de actoren. Gedrag, eigenschappen, mogelijke afwijkingen en grenzen.
  • Inzicht in neveneffecten actoren. Ongewenste effecten en eventuele compensatiemechanismen.
  • Situatie beïnvloeden. Oplossingen voor neveneffecten of optimalisaties kunnen bedenken.

De ervaring is dat kennisdeling meestal ad hoc plaatsvindt en afhankelijk van de betrokkenen en vraagstelling meer of minder diepgang bereikt.
Kennisborging vindt helaas nog minder plaats en gek genoeg wordt dan vaak vrijwel direct naar het tweede niveau gesprongen. Dit verklaart waarom er zo weinig organisaties zijn waar kennisdeling echt slaagt. Om deze impasse te doorbreken heeft SchatMaker de Add-Maps methode ontwikkeld voor het concreet bouwen van dit fundament voor continuïteit, groei, verbetering en innovatie.

Add-Maps workshop

De kern van de Add-Maps methode is om professionals met verschillende disciplines, kennisniveau of werkervaring bij elkaar te brengen. Deze groep krijgt een workshop als kick off van het kennisdelingsproces.

Om de methode te ondersteunen heeft Schatmaker een unieke Add-Maps webapplicatie ontwikkeld. Deze software stelt de gebruikers in staat om eenvoudig onderwerpen en hun onderlinge relaties in te voeren. Deze informatie wordt opgeslagen in een centrale Knowledge Base. Algoritmen houden continue bij of er toevoegingen of wijzigingen in de Knowledge Base voorkomen. In dat geval wordt de indeling van de adaptieve infographic (de Add-Map) automatisch aangepast.

De USP’s

Hierdoor worden de professionals ondersteund om overzicht op de aanwezige kennis te houden. Dit ontlast hen cognitief zodat zij zich richten op het daadwerkelijke doel, kennis overdragen en elk onderwerp diepgaand maar toch compact, compleet en correct beschrijven.

Add-Maps onderscheidt zich hiermee van mind-mapping, WIKI’s en collaboration platforms omdat:

  • Er niet enkel naar het maken van overzicht (mind-map) wordt gestreefd. De detailinformatie over onderwerpen maakt echte kennisborging mogelijk.
  • De beschrijving van een onderwerp niet gezien wordt als enige vorm van informatie erover. Er is minstens zoveel belang bij het kennen van de relaties met andere onderwerpen.
  • Er gestreefd wordt naar beschrijvingen in topics in plaats van in documenten. Documenten bevatten informatie over meerdere onderwerpen, vaak in combinatie met een context zoals een project, product of andere toepassing.

Resultaten

Daarnaast is de Add-Maps methode gericht op de professional. Deze heeft geleerd om kennis te verwerven, ontwikkelen en toepassen. Dat betekent echter nog niet dat zij het goed kunnen overdragen op anderen. De training in de workshop is erop gericht deze drempel weg te nemen.

Verder biedt Add-Maps de gebruikers ook de mogelijkheid om:

  • Te zoeken zonder voorkennis over terminologie, er is immers een visueel overzicht dat bekeken kan worden.
  • Sub Add-Maps te maken die een beperkt aantal onderwerpen weergeven in een aparte info-graphic. Zo kan men voor een specifieke doelgroep een deel van de informatie grafisch weergeven.
  • Add-Maps laten zich ook vertalen in interactieve HTML-pagina’s. Deze bevatten bij elk topic een link naar een WIKI-pagina die de informatie van de beschrijving van het onderwerp bevat. Zo is een publicatie op intranet of internet heel eenvoudig.

Al deze publicatiemethoden helpen om de gedeelde en geborgde kennis beschikbaar te maken voor een grotere groep. Zo wordt informatie ook voor collega’s, klanten, toeleveranciers of andere betrokkenen beschikbaar.

Ervaringen

Voor het FTR-project (First Time Right – Complexe composietproducten in 1x foutloos produceren) hebben wij onderzoek gedaan naar de kennis over de productievoorbereiding bij het personeel van verschillende bedrijven in deze branche.

Op basis van 9 expertinterviews hebben we een uniform processchema opgesteld. SchatMaker heeft ons hierbij geholpen met de Add-Maps software en het plan van aanpak.

Met Add-Maps waren we goed in staat om telkens nieuwe inzichten toe te voegen. We zagen het grafische overzicht hierdoor automatisch groeien. De eenvoud van invoeren en overzicht maken heeft ons geholpen om grip te krijgen op alle informatie.

Elk bedrijf bleek zijn eigen productieproces te hebben. Ondanks onderlinge verschillen maken ze allemaal toch goede producten. Veel bedrijven hadden 1 of 2 medewerkers die echt bekend waren met hun specifieke productiewijze. Daardoor bleken ze best afhankelijk van deze mensen.

Ik hoop dat ons onderzoek helpt om de productie van composietproducten in Nederland te verbeteren en behouden.

Thomas Kok – NHL

Schatmaker kan u helpen

Wilt u meer weten? Lees onderstaand hoe dat wordt aangepakt of neem direct contact op om een afspraak te maken.

Meer informatie
Direct contact