Over Schatmaker

SchatMaker is specialist in het concreet delen en borgen van kennis. Kennismanagement maakt het verschil op de werkvloer.

Méér PRODUCTIVITEIT, CONCURRENTIEKRACHT en OVERZICHT is het resultaat.

Als de focus ligt op resultaat en er te weinig aandacht is voor het creëren van overzicht, afstemming en het delen van kennis, blijft een team bestaan uit eilanden van losse individuen. En dat is jammer.

Hoe meer uw team samenwerkt en hoe beter mensen op elkaar zijn ingespeeld, hoe beter uw CONCURRENTIEKRACHT wordt. De PRODUCTIVITEIT neemt namelijk toe en daarmee ook uw bedrijfsresultaten.

Door OVERZICHT op de aanwezige kennis, wordt het eenvoudiger om projectteams samen te stellen en collega’s te vinden bij vragen. Daarnaast wordt het ook nog eens een stuk gemakkelijker om visie en strategie in een aantrekkelijke richting en haalbare stappen op te stellen.

Welke problemen én kansen blijven nu liggen?

Voor kennisintensieve organisaties is personeel de belangrijkste capaciteit. Personeel is de combinatie van kennis met het uitvoerende vermogen om resultaten te realiseren. Dit zal altijd zo blijven.

Is uw team kwetsbaar door ongelijke verdeling van vakkennis? Bijvoorbeeld door verschil in werkervaring of vooropleiding? Overweeg dan kennisdelingsworkshops volgens de Add-Maps methode te doen.

 • NIET ZO

  • Professionals die gemiddeld maar zo’n 45% van hun werktijd aan de vakinhoud toe komen.
  • Het vertrek van één professional betekent soms het einde van een bedrijfsactiviteit.
  • Professionals willen groeien. Geef hiervoor ruimte door routineklussen over te dragen.
  • Professionals zitten op eilandjes en kunnen elkaar niet “vinden”.
  • Projectevaluaties leiden tot de vaststelling dat opnieuw een bestaand wiel is uitgevonden.
  • In ontwikkelingstrajecten komen nog laat fouten, inzichten of alternatieve oplossingen naar voren.

 • MAAR ZO

  • Professionals hebben meer focus op inhoudelijk werk.
  • Meerdere professionals hebben gelijke kennis.
  • Sneller nieuwe collega’s inwerken. Sneller routineklussen kunnen overdragen.
  • Overzicht op beschikbare kennis, informatie en ervaring.
  • Meer zicht op risico’s en betere oplossingen of mitigerende maatregelen opstellen.

Hierdoor is uw organisatie een stuk aantrekkelijker voor uw klanten én als werkgever voor het huidige en toekomstig personeel.

Schatmaker kan u helpen

Wilt u meer weten? Lees onderstaand hoe dat wordt aangepakt of neem direct contact op om een afspraak te maken.

Meer informatie
Direct contact